Navigácia

Novinky

  • Dňa 23. mája sa 47 detí z ŠKD spolu s vychovávateľkami odvážili na výstup na vežu našej veľkolepej baziliky v Bardejove. Cestou z autobusu sme sa na námestí zastavili pozrieť na tablá končiacich stredoškolákov. Pri bazilike sme sa rozdelili do troch skupín a šli sme na to. Na vežu sme zdolávali úzkych vyčerpávajúcich 182 schodov, ale hore nás očaril prekrásny výhľad na celé mesto. Spoločne sme sa pomodlili desiatok ruženca a mĺkvo obdivovali krásu oltárov. Hneď potom sme si pochutnali na výbornej zmrzline a veselým krokom sme sa vrátili späť na Poštárku.

  • Dňa 18. 5. 2022, sme si pripomenuli svetový deň múzeiníctva. Pri tejto príležitosti sme so žiakmi 4. A a 4. B navštívili Šarišské a Prírodovedné múzeum v Brdejove. Žiaci tu získali mnohé historické, umelecké či prírodovedné poznatky a vedomosti. Veľmi zaujímavou bola pre žiakov najmä ukážka z umeleckej tvorky p. Kačmaríka, ktorý im predstavil maketu drevenej cerkvi z obce Rovné pri Svidníku, z r. 1 782.

  • V dňoch 25, 26, 28.4. 2022 žiaci z ŠKD navštívili Okresnú knižnicu v Bardejove. Pani knihovníčka nás privítala, predstavila deťom čo budeme robiť. Oboznámili sme sa s pre nás novým pojmom čo je Recyklácia. Potom sa deti rozdelili do 4 skupín. Každá skupina si mala poskladať puzzle, z čoho nám vyšli postavičky z knihy, ktorú sme si potom poprezerali. O každej postavičke sme sa niečo dozvedeli, 4 a 3 - ci si to sami prečítali. Nakoniec si každý žiak vyrobil z recyklovaného papiera vtáčika dozdobili si ho. Žiaci 4. ročníka ešte zašli do Baziliky sa pomodliť a išli sme spať na Poštárku. Opäť to bol jeden z dní plní zážitkov pre našich žiakov.

  • Dňa 18.05.2022 sme si v ŠKD, pripomenuli medzinárodný deň mlieka. Pani kuchárka pripravila chutné karamelové mlieko, ktoré všetkým chutilo. Potom žiaci zjedli mliečne výrobky, jogurty, ktoré si priniesli. Cez CD Cesta mlieka sa dozvedeli zaujímavosti o mlieku a mliečnych výrobkoch a prečo sú pre naše zdravie dôležité. Bolo to pre všetkých pekné a poučné poobedie.

  • Dňa 4.5.2022 sa žiaci a žiačky našej školy zúčastnili turnaja v minifutbale McDonald´s Cup na futbalovom štadióne v Bardejove. Žiaci sa snažili a aj keď sme to nečakali, hrali sme o tretie miesto. Nakoniec sme skončili na 4. mieste, ale domov sme odchádzali spokojní a unavení po dobrom športovom výkone.

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína
    Poštárka 120A, Bardejov
  • +421 54 472 24 67

Fotogaléria