Navigácia

Zoznam tried

Názov
Trieda Lienok Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Reviľaková
Trieda Motýľov Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Rusiňaková
Trieda Sovičiek Rozvrh
Triedny učiteľ Bc.Mária Príhodová
Trieda Včielok Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Martičková
0.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Škorupová
0.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Sobeková
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Klebanová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Anna Kolcunová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Božena Bilá
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Šestáková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Glittová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Majirská
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Žaneta Reviľaková

© aScAgenda 2022.0.1358 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.06.2022

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína
    Poštárka 120A, Bardejov
  • +421 54 472 24 67

Fotogaléria