Navigácia

 • Veľkonočné tvorenie

  Pred veľkonočnými sviatkami mamičky našich detí zavítali medzi nás do materskej školy, aby spolu so svojimi deťmi maľovali vajíčka, či vyrábali iné krásne veci z papiera na blížiace sa veľkonočné sviatky. Obohatili sa o rôzne nápady ako si skrášliť svoje príbytky počas Veľkej noci. Deti spolu s rodičmi vytvorili zaujímavé výrobky, ktoré si potom odniesli domov, aby im okrem iného pripomenuli i príjemne strávený čas so svojim deťmi a pani učiteľkami v materskej škole. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu a posedenie s rodičmi a deťmi.

  Informoval: Mgr. Andrea Jurčišinová

 • Turnaj v Prehadzovanej

  Každoročná akcia medzi žiakmi 3.-6.ročníka našej školy. Boli sme rozdelení v družstvách s vymyslenými názvami. Povzbudzovali nás učitelia aj spolužiaci. Z mladších žiakov vyhrali štvrtáci.

  Z našej skupiny starších žiakov sa umiestnili na 1.mieste : Žuvačky, 2.miesto: Strieborní vlci , 3.miesto : Brunetky.

  Odmenami boli diplomy a darčeky. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu športovú súťaž.

   

   

  Informoval: Vanesa Kotlaríková - VI.A

 • „Ľadový dom“

  Vo štvrtok 15.3.2018, sa ráno o 5.30 vybrali žiaci 5.-6.ročníka vlakom do Vysokých Tatier.

  Cieľom ich cesty bol Ľadový Dom na Hrebienku.

  Časté, ale bezproblémové prestupovanie z vlaku do vlaku, krásne počasie a nádherný výhľad na naše Tatry, bolo veľkým požehnaním zhora. Boli sme jednými zo stovky zvedavých návštevníkov ľadových sôch a ľadovej katedrály. Pohľad z výšky 1272 m.n.m je neopísateľný.

  Bol to veľmi pekný deň.

   

  Informoval: Timea Petová, Vanesa Kotlaríková - 6.A

 • Rýchle čítanie

  Súťaž v rýchlom čítaní sa uskutočnila 21.3.2018 pre žiakov tretieho až šiesteho ročníka. Merali si sily v počte bezchybne prečítaných slov v časovom limite jednej minúty.

  Na prvom stupni boli narýchlejší: 1.miesto - Šarlota Mihaliková IV.A, 2.miesto - Ľuboš Mihalik III.A, 3.miesto - Andrea Bilá - IV.A.

  Zápolenie žiakov piateho a šiesteho ročníka malo týchto víťazov: 1.miesto - Miriam Petová VI.A, Viktória Bilá V.A, 3.miesto - Emília Ferencová VI.A.

  Každý súťažiaci dostal sladkú odmenu a tí, ktorí sa umiestnili na jednotlivých miestach dostali diplom a vecnú cenu.

  Bolo to super popoludnie.

   

  Informoval: Šarlota Mihaliková IV.A

 • Hviezdoslavov Kubín

  Marec je mesiac knihy. Každý rok máme v triede súťaž v recitovaní – Hviezdoslavov Kubín.Tí najlepší išli na školské kolo. Boli sme rozdelení na mladších a starších žiakov. Súťažili sme o najkrajšie zarecitovanie básne.

  Z I. stupňa vyhrali: Julka Miková, Liliana Kaputová,Andrea Billa.

  Žiačky II. stupňa boli na druhom mieste : s poéziou Vanesa Kotlaríková a s prózou Liliana  Šivaková.

  Všetci žiaci boli ocenení diplomami a darčekmi.

                    Tešíme sa opäť o rok.

  Informovala: V.Kotlaríková,T.Petová, VI.A

 • Herečky zo štvrtého ročníka

  Pondelok 12.3.2018 dievčatá zo štvrtého ročníka ukázali svoje divadelné umenie žiakom nultého a tretieho  ročníka a deťom materskej školy. Zahrali im divadielko o myške (ktorá mala veľké oči), starkej, jeleňovi, krtkovi a zajacovi. Diváci sa veľmi potešili a za podaný herecký výkon ich odmenili potleskom.

   

  Informoval: Liliana Kaputová, IV.A

 • Tehlička pre Keňu

  Pôstne obdobie sme začali, ako vždy, svätou omšou, na ktorej nás otec Peter Varga, SDB pozval zapojiť sa do misijného projektu – tentoraz zbierame príspevok pre Keňu. Je to krajina, ktorej obyvatelia trpia na nedostatok pitnej vody a potrebujú tiež posilniť školstvo. Dúfame, že aj naše  odriekania sladkostí prispejú k vyhĺbeniu studne alebo k nákupu učebných pomôcok pre africké deti.

 • Prianie

  Božie požehnanie, pokoj, pokoru a lásku v novom roku.

 • Predvianočná atletika

  Dňa 15.12.2017 sa na ZŠ s MŠ bl. Zefyrína konal už 3. ročník atletickej súťaže cirkevných základných škôl v Bardejove s názvom „Predvianočná atletika“.

  Súťaže sa zúčastnili žiaci Spojenej cirkevnej školy sv. Egídia, ZŠ s MŠ sv. Faustíny a ZŠ s MŠ bl. Zefyrína.

  Žiaci súťažili v disciplínach beh na 60 m, skok do diaľky z miesta, hod plnou loptou, vytrvalostný beh a štafetový beh. Žiaci dávali do každej jednej disciplíny všetky svoje sily. No len tí najlepší žiaci boli odmenení diplomami a vecnými cenami. 

  Ako sa hovorí „nie je dôležité vyhrať ale zúčastniť sa“, tak aj deti cirkevných škôl odchádzali s dobrým pocitom strávený pri spoločnom športovaní.

  Informoval: Mgr. Gabriela Brehuvová

 • Ako rastie les...

  Dňa 29.11.2017 sa konala prednáška pre žiakov II.stupňa na tému "Ako rastie les". Pani lesníčka nám porozprávala o tom, ako sa sadia stromčeky, opísala mám prácu v lese, ako sa drevo spracováva a čo sa z neho vyrába. Popritom nám ukazovala vzorky semien a vzorky dreva, čo sa nám veľmi páčilo. Hrali sme rôzne hry, kde sme mali uhádnuť čo zvieratá jedia, kde bývajú alebo z akého dreva sa čo vyrába. Diskutovali sme aj o tom, čo sa ako dlho v prírode rozkladá a aké dôležité je separovať odpad. Na záver prednášky boli aktívni a poslušní žiaci odmenení.

  Informovali: Vanesa Kotlarikova a Timea Petova VI.A

 • Prehadzovaná 2017

  Už druhý rok sa žiaci našej školy zúčastnili športového podujatia v Prehadzovanej, ktorú zorganizovalo občianske združenie Mládež 21. storočia Bardejov. Súťaž sa konala dňa 10. 11. 2017 v Športovej hale Mier a zúčastnilo sa sedem základných škôl z prešovského kraja. Naši žiaci podľahli súperom (1. ZŠ a 4. ZŠ) v dvoch zápasoch a tak obsadili 7. miesto. Aj napriek tomu si naši žiaci odniesli pekné dojmy. Šťastie sa usmialo na Vasiľa Šamka -  vyhral tablet ako prvé miesto v tombole.  Členmi nášho družstva boli Vanesa Kotlariková, Magda Petová, Galina Dreveňáková a Michaela Dreveňáková, Lukáš Bystrý, Ľuboš Kaputa, Vasiľ Šamko a Oskar Peta.  

  Informoval:Ing.Mgr. Ján Kýpeť

 • Botanická záhrada

  Vyučovanie hodín biológie majú žiaci 2.stupňa celkom radi. S otvorenými ústami počúvajú zaujímavosti o rastlinách, kvetoch a stromoch. Inak tomu nebolo ani počas návštevy Botanickej záhrady v KE, 27.10.2017, ktorá bola spestrením vyučovania. Veľa otázok chrlil žiak 6.A - Julo Mihálik, ktorý pôsobil veľmi múdro a vzdelane pri p.lektorke a vždy ju prekvapil otázkou.

  Cesta vlakom je veselý čas vhodný na zblíženie sa a pochopenie naturelu našich žiakov. Veľká vďaka patrí o.Jožkovi, ktorý má bohatú škálu hier a vypĺňa čas vo vlaku.

  Informovala: Mgr. Emília Kmecová

 • Ako vznikli knihy....

  Dňa 10.11.2017 sme my štvrtáci boli v knižnici Davida Gutgesela v Bardejove. Teta nám porozprávala, ako vznikli knihy a písmena, ale aj o Ezopovi. Potom nám dávala hádanky a zahrali sme sa hru, ktorá nám dobre precvičila pamäť. Nakoniec sme si mohli prečítať niektoré knižky označené červenými papierikmi. Knihy boli zaujímavé. Pri odchode nám teta dala záložky do knihy. Ďakujeme, bolo nám veľmi dobre.

   

  Informovala: Andrea Bilá, IV.A

 • „Milión detí sa modlí ruženec“

   

  Dňa 18.10. sme sa už po druhý krát zapojili do akcie „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorú organizuje Pápežská nadácia „Pomoc trpiacej Cirkvi“. Modlili sme sa za pokoj vo svete a najmä za deti, ktoré trpia vo vojne.

   

   - Obrázok 1

   

   - Obrázok 2

   

  Informoval: PaedDr. Kristína Sotáková, PhD.

 • Už vieme ako sa vyrába chlieb

       Dňa  9.10. 2017 sme boli v pekárni  na  sídlisku Družba. Videli  sme ako vyrábajú  chlieb a iné pečivo. Teta pekárka nám ukázala kadiaľ sa prevezie múka. Potom sme videli v pekárni rôzne stroje ma výrobu pekárenských výrobkov, ale aj ako sa vyrába  cesto. Cesto sa  vyrába z múky, droždia a vody. Na koniec exkurzie  nám teta dala rožky, za ktoré  sme sa poďakovali.

       Bolo nám veľmi dobre.  Ďakujeme  pekne.

  P.S.: Pozri dole!

   - Obrázok 1

   

   - Obrázok 2

  .....takto vyzerá pečivo, ktoré sme si sami pripravili...... bolo voňavé a chutné.....

   - Obrázok 3

  Informoval: Andrea Bilá, IV.A
   

 • Účelové cvičenie alias branné

  Každoročne sa snažíme našich žiakov trochu prevetrať aj vo vytrvalostných aktivitách. Cestu do kopca a do terénu najprv všetci ofrflú (veď ako inak), ale keď sa súťaží o najlepšieho a najsilnejšieho adepta, nepoznajú mieru. Bojovnosť a vôľa byť najlepším je silnejšia ako kamarátstvo. A sú skvelí a rýchli.

  Cesta domov vždy ubehne rýchlo, ideme z kopca dole. My učitelia sme spokojní, že nedošlo k úrazu a žiaci vytešení po dni bez učenia.

  Tešíme sa aj nabudúce ... smiley

   - Obrázok 1

   

   

  Informovala: Mgr. Emília Kmecová

 • Očarili nás Tatry

  Dňa 27.9.2017 sa vybralo 11 žiakov 5. a 6. ročníka spolu s učiteľmi a don Jožkom Knapom, SDB na exkurziu do Vysokých Tatier. Počasie bolo krásne, slnečné, trasa na Zbojnícku chatu plná pekných výhľadov na veľké skaly a nechýbali ani tatranské zvieratká, pokiaľ ich naši žiaci svojím krikom neodplašili. Najodvážnejšia bola líška, ktorá prišla celkom blízko hľadajúc asi niečo pod zub. Túra bola namáhavá, návrat domov bol o 21,00 hod. Žiakom to však nevadilo, lebo mali veľa pekných zážitkov.

   - Obrázok 1

   - Obrázok 2

   

  Informoval: Ing.Mgr. Ján Kýpeť

   

 • Začíname nový školský rok

   - Obrázok 1

  Prajeme všetkým školopovinným i tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom o školopovinných starajú, veľa Božieho požehnania, síl, múdrosti, trpezlivosti a pokory v novom školskom roku.

   - Obrázok 2

 • Náš pobyt v Škole v prírode

   

  Pondelok 15.5 2017 sme odcestovali do školy v prírode na Drenicu, vybalili sme sa a išli sme sa učiť aj hrať. Našou temou boli "Kontinenty sveta". Na druhy deň sme sa naraňajkovali, spoznali sme nové kontinenty a po obede sme išli do Domu Matky Margity. Tretí deň ráno, ako každé ráno, nás  učitelia hodnotili bodovaním izieb za poriadok a správanie. Nasledoval informácie o Amerike a Austrálii. Po dobrom obede sme sa rozhodli zdolať vrch Lysá. Úpne to nevyšlo, ale nám to nevadí. Vo štvrtok nás čakala Európa, zahrali sme turnaj vo futbale a išli sme do Sabinova. Sprevádzal nás don Vinco celým nánamestím, ukázal nám zimnú aj teplú stranu. Posledný deň usilovní, poslušní, poriadkumilovní,  múdri, šikovní, športovo zdatní dostali ceny, zaspievali sme si s pánom učiteľom, zobrali sme si naše batožiny a frčalli autobusom domov. Bol to veľmi pekný týždeň.

   - Obrázok 1

   - Obrázok 2

   - Obrázok 3

   - Obrázok 4

   - Obrázok 5

   - Obrázok 6

  Informoval: Liliana Kaputová a Vanesa Miková, III.A

 • Deň mlieka v ŠKD

  Dňa 18.5. bol v ŠKD vyhlásený Deň mlieka. Na začiatku si žiaci pozreli prezentáciu „Cesta mlieka“ na interaktívnej tabuli. Z prezentácie sa žiaci dozvedeli rôzne informácie o kravičkách a o spracovaní mlieka. Na konci si mohli overiť získané vedomosti v kvíze. Žiaci si z domu doniesli jogurty, syry a rôzne mliečne výrobky. Zo všetkých mliečnych výrobkov im najviac chutilo kakao.

   - Obrázok 1

  Informoval: Bc. Ľudmila Kocúrová

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína
  Poštárka 120A, Bardejov
 • +421 54 472 24 67

Fotogaléria