Navigácia

 • Bodka za školským rokom v ŠKD

  Dňa 24.6.2022 sme sa rozlúčili v ŠKD s deťmi výletom do Bardejova na Rolandové hry. Deti mohli vidieť ukážky strieľania z lukov, praskanie bičom. Na koniec nám ujo sokoliar predstavil rôzne druhy sov, dokonca pani vychovávateľka mala možnosť držať sovu na ruke a deti si ju mohli pohladkať. Keďže vonku bolo poriadne horúco padla vhod aj zmrzlina. Deťom sa výlet veľmi páčil a verím, že aj budúci školský rok bude taký bohatý na akcie v ŠKD ako tento. Ďakujeme aj nášmu nebeskému Otcovi za ochranu a požehnanie počas tohto celého školského roka.

 • Maľovanie kriedami v ŠKD

   

  V stredu 22. 6. 2022 sme sa v ŠKD zahrali na malých maliarov. Na školskom ihrisku sme si rozdelili pomyselné výkresy a každá trieda mala namaľovať veľký výkres s témou "Leto". Hneď sa každý pustil do roboty a o malú chvíľu ihrisko vyzeralo ako rozkvitnutá lúka. Po dobrom pocite z dobre vykonanej práce sme sa schladili nanukom.

 • Rozprávkové dni v ŠKD

  V júni sme mali v ŠKD rozprávkové dni. Dňa 3.6.2022 nám pani vychovávateľka Ľudmila predstavila a zahrala rozprávku O červenej čiapočke. Vychovávateľka Katka nám 17.6.2022 predstavila a zahrala rozprávku O koze rohatej. Žiakom sa to veľmi páčilo a mali pekný zážitok.

 • Návšteva hasičskej stanice

  V stredu 15.6.2022 sme sa vybrali s deťmi z ŠKD na exkurziu hasičskej stanice v Bardejove. Privítal nás pán veliteľ, ktorý sa na úvod hneď spýtal detí, čo treba robiť, keď horí, na aké číslo treba volať. Deti odpovedali, že treba zavolať na číslo 150 alebo 112, Veliteľ vysvetlil deťom rozdiel medzi 112 a 150. Potom sme sa presunuli na dvor, kde nás čakali hasiči . Tí nám ukázali aké majú autá, čo všetko obsahuje hasičské auto. Žiaci videli rôzne inštrumenty, nástroje, hadice.. Videli sme aj vnútro auta, kde každý hasič pred začiatkom služby si pripraví do auta čižmy a nohavice, pre prípad, že im nahlásia zásah, aby boli čo najrýchlejšie oblečení. Videli sme auto s rebríkom, ako sa rebrík vysúva a zasúva. Deti sa pýtali hasičov na tyč, keďže sledujú požiarnika Sama, tak aj to sme mohli vidieť. Po skoro hodinovej prednáške, sme sa hasičom poďakovali a hor sa na fajn zmrzlinu. Ďakujeme všetkým, ktorí nám túto exkurziu pripravili.

 • Trieda Sovičiek v Happylande

  Dňa 14.6.2022 sa naši najmladší škôlkari, trieda Sovičiek, zúčastnili na svojom prvom
  triednom výlete. Počas výletu spoločne navštívili naše krásne mesto Bardejov, čo pre nich bolo zdrojom nových a nepoznaných zážitkov. Obdivovali dominanty mesta ako napr. Baziliku sv. Egídia a mestskú radnicu. Nemenej zaujímavou súčasťou výletu bola aj návšteva detského zábavného centra Happyland, kde si spoločne užili kopec spoločných chvíľ a zábavy. Domov všetci odchádzali unavení, no aj napriek tomu s množstvom nových zážitkov.

 • Boborland zabával škôlkarov a nulťákov

  Dňa 13.6.2022 sa všetky triedy materskej školy a nultých ročníkov zúčastnili na zábavnom programe, ktorý sa konal pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Telocvičňa sa v tento deň premenila na miesto plné zábavy, tanca a kúziel. O skvelý program sa postaral animačný tím M21 (Boborland) z Bardejova, ktorý deťom pripravil zábavné aktivity, tanečné súťaže a v neposlednom rade aj odmenu v podobe maľovania na tvár. Súčasťou programu bolo aj kúzelnícke predstavenie, ktorého sa zúčastnili aj niektorí žiaci. Deťom sa celý program veľmi páčil a domov odchádzali s úsmevom na tvári a množstvom nových zážitkov.

 • Výlet 1.B triedy

  Dňa 14.6.2022 žiaci 1.B triedy sa zúčastnili školského výletu do Raslavíc. Cesta do Raslavíc bola veľmizaujímavá, lebo niektorí žiaci boli prvýkrát vo vláčiku . Hneď keď sme prišli do Raslavíc išli sme do
  Kláštora sv. Jozefa, kde nás už čakala matka predstavená Kongregácie sestier Božského Vykupiteľaa ukázala nám krásnu kaplnku v kláštore. Pomodlili sme sa tam desiatok ruženca, zaspievali smepesničky a urobili zopár fotiek. Žiakom sa páčilo hlavne veľké ticho v kláštore a pokoj ktorý tam bol.
  Matka predstavená každému na pamiatku dala obrázok ich zakladateľky matky Alfonzy. Rýchlymkrokom sme sa presunuli do pizzerii, kde nás už čakali pizze. Pizzu s kofolou padla veľmi dobré.Cestou späť vláčikom žiaci sa sami pomodlili desiatok ruženca. Vytešení a hlavne spokojní sme sa vrátili okolo 12:15 na Poštárku.

 • Deň matiek v MŠ

   

  Aj keď s malým omeškaním, ale predsa, aj naši škôlkári z triedy Lienok, privítali svoje mamky, babky, ockov, súrodencov, na besiedke ku Dňu matiek. Zarecitovali a zaspievali básničky a pesničky, ktoré sa naučili a zatancovali  tanček. Na záver deti mamičkám rozdali vlastnoručne vyrobené rámčeky so srdiečkami. Mamičkám sa vystúpenie detí veľmi páčilo a odmenili ich potleskom a veľkou pusou na líčko.

 • Návšteva ZOO

   

  Výlet do ZOO

  Dňa 31. 5. 2022 zostali v našej materskej škole prázdne triedy Lienok a Včielok. Dôvodom bol dlho očakávaný výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi, na ktorý sme sa už všetci tešili. Rodičia deťom nabalili plné batôžky, každý sa vyzbrojil dobrou náladou a s úsmevom na tvári sme nasadali do autobusu. Po príchode do ZOO sme si prezreli všetky zvieratká, dozvedeli sme sa o nich rôzne zaujímavosti. Prehliadku ZOO sme ukončili šantením na detskom ihrisku a malým občerstvením. Výlet sme ukončili veselým spevom v autobuse. Deti odchádzali domov s množstvom nových zážitkov

 • Náš zbor spieval na školskej sv. omši CZŠ sv. Egídia

  Deň Detí bol výnimočný pre náš zbor z Poštárky. Skoro ráno sme sa vybrali do Kláštorného kostola, kde sme svojim spevom potešili aj našich kamarátov z CZŠ sv.  Egídia. Deti zožali veľký potlesk na konci svätej omši a pán kaplán vyzdvihol, že ako pekne deti zaspievali od srdca. Ďakujeme za pozvanie a veríme, že sa čoskoro vidíme a počujeme na podobných akciách. Veľká vďaka patrí aj našim muzikantom za doprovod, Kto spieva dvakrát sa modlí.  

 • ŠKD na veži Baziliky sv. Egídia

   

  Dňa 23. mája sa 47 detí z ŠKD spolu s vychovávateľkami odvážili na výstup na vežu našej veľkolepej baziliky v Bardejove. Cestou z autobusu sme sa na námestí zastavili pozrieť na tablá končiacich stredoškolákov. Pri bazilike sme sa rozdelili do troch skupín a šli sme na to. Na vežu sme zdolávali úzkych vyčerpávajúcich 182 schodov, ale hore nás očaril prekrásny výhľad na celé mesto. Spoločne sme sa pomodlili desiatok ruženca a mĺkvo obdivovali krásu oltárov. Hneď potom sme si pochutnali na výbornej zmrzline a veselým krokom sme sa vrátili späť na Poštárku.

 • Exkurzia do bardejovských múzeí

  Dňa 18. 5. 2022, sme si pripomenuli svetový deň múzeiníctva. Pri tejto príležitosti sme so žiakmi 4. A a 4. B navštívili Šarišské a Prírodovedné múzeum v Brdejove. Žiaci tu získali mnohé historické, umelecké či prírodovedné poznatky a vedomosti. Veľmi zaujímavou bola pre žiakov najmä ukážka z umeleckej tvorky p. Kačmaríka, ktorý im predstavil maketu drevenej cerkvi z obce  Rovné pri Svidníku, z r. 1 782.

 • Žiaci z ŠKD navštívili knižnicu

  V dňoch 25, 26, 28.4. 2022 žiaci z ŠKD navštívili Okresnú knižnicu v Bardejove. Pani knihovníčka nás privítala, predstavila deťom čo budeme robiť. Oboznámili sme sa s pre nás novým pojmom čo je Recyklácia. Potom sa deti rozdelili do 4 skupín. Každá skupina si mala poskladať puzzle, z čoho nám vyšli postavičky z knihy, ktorú sme si potom poprezerali. O každej postavičke sme sa niečo dozvedeli, 4 a 3 - ci si to sami prečítali. Nakoniec si každý žiak vyrobil z recyklovaného papiera vtáčika dozdobili si ho. Žiaci 4. ročníka ešte zašli do Baziliky sa pomodliť a išli sme spať na Poštárku. Opäť to bol jeden z dní plní zážitkov pre našich žiakov.

  OdpovedaťPreposlať

 • Deň mlieka

  Dňa 18.05.2022 sme si v ŠKD, pripomenuli medzinárodný deň mlieka. Pani kuchárka pripravila chutné karamelové mlieko, ktoré všetkým chutilo. Potom žiaci zjedli mliečne výrobky, jogurty, ktoré si priniesli. Cez CD Cesta mlieka sa dozvedeli zaujímavosti o mlieku a mliečnych výrobkoch a prečo sú pre naše zdravie dôležité. Bolo to pre všetkých pekné a poučné poobedie.

 • Minifutbal žiakov a žiačok

  Dňa 4.5.2022 sa žiaci a žiačky našej školy zúčastnili turnaja v minifutbale McDonald´s Cup na futbalovom štadióne v Bardejove. Žiaci sa snažili a aj keď sme to nečakali, hrali sme o tretie miesto. Nakoniec sme skončili na 4. mieste, ale domov sme odchádzali spokojní a unavení po dobrom športovom výkone.

 • 13.máj

  V piatok 13.mája na sviatok Panny Márie Fatimskej sa deti z ŠKD spolu s pani vychovávateľkami pomodlili ruženec a modlitbu zasvätenia sa Nepoškvrnému Srdcu Panny Márie. Chceme aj my byť pod ochranou nebeskej mamky a vyprosiť si cez modlitbu ruženca požehnanie pre žiakov učiteľov a zamestnancov našej školy. Kľúčový výrok celého zjavenia je : MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE ZVíŤAZÍ.

  Panna Mária Fatimská oroduj za našu školu a všetky deti na Poštárke.

 • Výlet - Košice - Čermeľ

  Dňa 3.5.2022 v utorok  sa vybrané deti z ŠKD spolu so svojimi vychovávateľkami  do vybrali za odmenu na výlet do Košíc. Ráno nás čakal autobus na Poštárke. Počas cesty sme prosili nášho nebeského Ocka a nebeskú mamku o ochranu po celý deň aj za priaznivé počasie modlitbou sv.ruženca. Pán šofér nás odviezol priamo na Čermeľ, kde nás už čakal vláčik. Košická detská historická železnica sa nachádza v Čermeľskom údolí pri Košiciach. Vláčik bol otvorený, čiže deti mali priamy výhľad na krásy Čermeľského lesa. Pani sprievodkyňa nám porozprávala zaujímavé veci. Zaujímavosťou je, že na prevádzke sa podieľajú deti pod dohľadom dospelých Ďalej nám povedala, ako sa volajú jednotlivé rušne - Katka, Vlasta, Danka, Janka. Keď sme dorazili na Alpinku, mali sme priestor na fotenie, oddych, občerstvenie. Zahrali sme si aj šatku. Čas nám ubehol a už sme muselí ísť naspäť vláčikom. Počasie sa nám zhoršilo, začalo nám pršať no my sme boli pod strieškom, tak nikto z nás nezmokol. Nastúpili sme do autobusu a náš výlet pokračoval k saleziánom na Kalváriu. Tam nás privítal otec Jozef Knap. Odslúžil pre nás svätú omšu, na ktorej sme si aj spoločne zaspievali a po nej si urobili v kostole spoločnú fotku. Po svätej omši bol priestor na hry v oratku, futbal. Keďže už bol pokročilí čas, rozlúčili sme sa so saleziánmi, poďakovali im za občerstvenie a spoločný čas. Otec Jožko nám na záver udelil požehnanie na cestu domov. Cesta domov nám ubehla rýchlo a my sme ďakovali nebeskému Ockovi a mamke za ochranu počas celého výletu, že sa nikomu z nás nič nestalo. Ďakujeme pani vychovávateľkám za zorganizovanie výletu. Veríme, že sa čoskoro stretneme na podobnej akcii.

 • Pečenie - nepečenie

  Blahoslavený Zefyrín má svoj sviatok 4. mája. Na oslavu sviatku patróna našej školy sme sa pripravovali veľmi dôsledne a na niekoľko hodín sa žiaci zmenili na malých cukrárov. Žiaci jednotlivých tried pripravili nepečený zákusok. Aby to bolo trochu napínavé, tak cukrári svoje sladké pokušenia naservírovali na ochutnanie pre trojčlennú porotu, ktorá vyberala najchutnejšie a najvzhľadnejšie kúsky - mala to však ťažké - ale nakoniec vybrala. Svoje kulinárske výtvory ponúkli aj ďalším členom školy a pochválili sa aj doma. Neostalo po nich ani stopy.

 • Školská krížová cesta

  Každoročné cez Veľkonočný pôst škola Bl. Zefyrína  na Poštárke má celoškolskú krížovú cestu, kde si žiaci pripomínajú smrť a ukrižovanie Ježiša Krista. Tohoročná krížová cesta bola zameraná na vojnou ničenú Ukrajinu, kde si ľudia sami prechádzajú s Kristom v srdci svoju krížovú cestu. Deti pri každom zastavení sa empatický vciťovali do situácie, ktorú deti z Ukrajiny musia prežívať. Vlastným telom tvorili obraz kríža, ktorý znázorňoval  symbol Ukrajiny - vlajku, ktorá je poliata krvou ukrajinského národa. Na koniec krížovej cesty učitelia zaspievali pieseň od Jána Machajdika, Slovensko moje, aby si všetci uvedomili, aký vzácny je mier. Vážme si, to čo Boh pre nás stvoril. 

  Gn.....Podmaňte si zem a panujte nad ňou, nech všetko slúži človeku ako pokrm......nie na pustošenie a ničenie všetkého živého.

 • Zdravé zúbky – pekný úsmev

  Na našu školu  zavítala pracovníčka z hygieny p. Müllerová  s cieľom oboznámiť žiakov s tým, ako sa starať o svoj chrup. Akú zubnú  kefku používať, a ako si správne čistiť zuby, p. hygienička vysvetlila žiakom názorne na makete ľudského chrupu, použitím veľkej zubnej kefky.  Žiaci si pozreli  film o Zuzanke, ktorá si nechcela čistiť zúbky a musela s boľavým zubom navštíviť zubného lekára. Tí žiaci, ktorí si priniesli aj zubné kefky, mohli si  čistenie vyskúšať na vlastných zúbkoch. Prednáška bola poučná a deťom sa páčila.

strana:

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína
  Poštárka 120A, Bardejov
 • +421 54 472 24 67

Fotogaléria