Navigácia

História školy

Pohľad do minulosti

 

Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína vznikla postupným vývojom na základe práce a myšlienok Saleziánov Don Bosca pôsobiacich v Bardejove a to aj na sídlisku Poštárka, kde má značné zastúpenie rómska komunita.

 

V roku 2000 došlo k vytvoreniu prvých alokovaných tried, ktoré boli zriadené v rámci Základnej školy na Komenského ulici v Bardejove. V roku 2001 bola vytvorená Cirkevná materská škola bl.Zefyrína a jej zriaďovateľom sa stali Saleziáni Don Bosca – Slovenská provincia. Pod ich patronátom vznikla 1.9.2005 aj Základná škola Dominika Savia, ktorá bola zlúčená s Cirkevnou materskou školou bl.Zefyrína o štyri mesiace neskôr a to 1.1.2006 do jedného vzdelávacieho komplexu pod názvom Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína.

 

V súčasnosti poskytuje predprimárne, primárne vzdelávanie  a nižšie sekundárne vzdelávanie prevažne pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.                                                                                                                                                                                                                                                            

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína
    Poštárka 120A, Bardejov
  • +421 54 472 24 67

Fotogaléria