Navigácia

 • Leporelá - dielka malých spisovateľov

  V marci si viac pripomíname  dôležitosť a hodnotu kníh. Žiaci a učitelia školy sa pri tejto príležitosti zapojili do súťažnej aktivity, ktorej cieľom bolo vyrobiť leporelá na témy rôznych vzdelávacích oblastí, podľa vlastného výberu. Triedy boli zaradené do dvoch kategórií, 0. - 2.ročník a 3. - 4.ročník, a každá trieda mohla vytvoriť dve leporelá. Na konci marca spisovatelia svoje dielka odovzdali a trojčlenná komisia vybrala prvé tri v každej kategórii. Komisia to mala veľmi náročné, pretože vytvorené leporelá boli tvorivé, pekne spracované a bolo vidieť, že na nich pracovali vo veľkej miere práve žiaci.

  Výsledky:

  1.kategória 0. - 2.ročník:

  1.miesto: O rukavičke - 0.A

  2.miesto: Domáce zvieratá - 1.A

  3.miesto: Jarné kvety - 2.A

   

  2.kategória 3. - 4.ročník:

  1.miesto: Vybrané slová po M - 3.A

  2.miesto: Zvieratá v zime - 4.A

  3.miesto: Veľká noc - 4.B

  Gratulujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže.

 • Výstava maľovaných vajíčok

  Z príležitosti blížiacich sa sviatkov Veľkej noci pripravilo Kultúrne a turistické centrum v Bardejove výstavu. Do tejto výzvy sa zapojili žiaci z krúžkov – Tvorivá dielňa a Šikovníček.  A deti z MŠ triedy – Lienok a Včielok. Témou výstavy boli veľkonočné vajíčka vo forme 3D alebo plošné práce vo veľkosti A3. Práce našich žiakov boli veľmi pekné a kreatívne.

  Ceny za usilovnosť detí prišiel osobne odovzdať - DRÁČIK.

 • „FLINSTONOVCI“

  Vybrané deti z 1., 2. a 3. ročníka, ktoré navštevujú ŠKD za odmenu 1. 4. 2022 absolvovali výpravu do Doby kamennej v Novume v Prešove, zvládli pravekú komunikáciu a tímovú spoluprácu v hrách.

  Deti sa celý týždeň tešili na výlet plný prekvapení. V piatok o 9. 45 hod nás o. Peter a Juzek pozvážali autami do Bardejova, kde nás už čakal vlak do Prešova. Cestou sme poprosili našu nebeskú mamku o požehnanie počas modlitby sv. ruženca. V Prešove sme sa zviezli trolejbusom k obchodnému domu Novum, kde nás už čakali mladí animátori na interaktívnej výstave – Expozícia: Doba kamenná.

  Netrvalo dlho a hneď sme sa cítili ako v dobe kamennej, obliekli sme sa do kostýmov pravekých ľudí a vymysleli sme si názov našej skupiny „Flinstonovci“. Pripravené boli pestré aktivity: Zbieranie ovocia, náhľad do pravekých dejín, denný režim pravekého človeka prostredníctvom kamenných tabuliek, rozprávanie o lovení pravekého zvieraťa – mamuta, skladanie matematickej korytnačky, koleso otázok o dobe kamennej, kamenné puzzle pravekých zbraní, v jaskyni – jaskynné maľby...

  Po tejto vyčerpávajúcej exkurzii deti pocítili hlad a hneď zo svojich ruksakov začali loviť všetko, čo mali. No najzaujímavejším zážitkom detí boli asi pohyblivé schody v obchodnom dome. Z Novumu sme sa prešli po daždi pešo späť na vlakovú stanicu, kde sme zase zahnali hlad pizzou a hotdogom. Cestou vo vlaku niektoré deti zmohla únava a zaspali, no niektoré plné endorfínov šťastia boli akční až do Bardejova. Domov sme nasadli na MHD, kde nás už čakali niektorí nedočkaví rodičia.

  Chceme sa ešte poďakovať p. uč. Peržeľovi, ktorí nám deň predtým zakúpil lístky na trolejbus a "Juzekovi" za milú spoločnosť počas celého dňa.

 • KULT MINOR

  Dňa 23.3.2022 sa vybrané deti z 1 a 2 ročníka ŠKD zúčastnili projektu v HOS KULT MINOR. Deti si vyrábali veľkonočné kuriatka a kraslice. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a tešíme sa na jeseň na ďalší projekt. 

 • Jarná súťaž "Kvety a stromy"

  Dňa 18.marca 2022 sme v ŠKD pripravili pre žiakov prvého a štvrtého ročníka Jarnú súťaž "Kvety a stromy". Žiaci sa týždeň dopredu oboznamovali otázkami a odpoveďami týkajúcimi sa jari a Veľkej noci. Do súťaže sa zapojili z každého ročníka traja žiaci, ktorí medzi sebou súťažili, kto najviac správnych odpovedí si zapamätal. Žiakom sa súťaž veľmi páčila, keďže po dlhej prestávke kvôli pandémii sme žiadne takéto aktivity nemohli vykonávať.

 • Sila modlitby detí z Poštárky

  Ako pomáhajú deti z Poštárky Ukrajine? No predsa modlitbami. Každý deň deti z našej školy, sa ráno modlia desiatok ruženca za pokoj a mier na Ukrajine a naliehavo prosia, aby aj deti tejto krajiny opäť mohli vidieť ráno a tešiť sa z každého dňa. Modlitby a prosby pokračujú poobede aj v SKD, kde v sa každy deň modlia korunku Božieho milosrdenstva. Modlitba dáva deťom pochopiť, že najsilnejšou zbraňou v tejto situácii je keď oni budú myslieť na tieto deti a modliť sa za ne.

   - . " Proste a dostanete " - Mt 7 - 7 - 12

  Pane ochraňuj všetky deti, aby ich Golgota, ktorú teraz prežívajú mala aj Vzkriesenie a Lásku, ktorú si nám preukázal, keď si nás vykúpil z hriechu a preukáž aj im a vykúp ich z náručia vojny.

 • Karneval v MŠ

  V týždni pred jarnými prázdninami sa aj v našej škôlke „diali veci“. Materská škola sa premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa stretli takmer všetky rozprávkové bytosti – princezničky, králi, kráľovné, čarodejníci, ježibaby, piráti, kovboji, klauni,  ale i zvieratká. Bol predsa karneval. Karnevalom sme žili celý týždeň. Zahrali sme si niekoľko hier a dostali sme sladkú odmenu. Škôlka ožila veselou hudbou. Bola to riadna zábava. Ešte dlho budeme spomínať na tieto veselé chvíle.

 • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

   

             Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa  aj tento školský rok,  zapojili do tradičnej recitačnej súťaže  v prednese poézie a prózy  - Hviezdoslavov Kubín. Nakoľko sme minulý rok túto možnosť nemali kvôli epidemiologckej situácii, o to viac sa na súťaž  naši  žiaci a učitelia tešili. Do súťaže sa sa zapojilo  spolu 13 žiakov, ktorí predniesli texty autorov detskej literatúry.

             V kategórii tretieho ročníka sa umiestnili na prvých troch miestach títo žiaci :  1.miesto - Š. Šiváková ( 3.B), 2. miesto - M. Mihálik ( 3.B), 3.miesto - M. Mihalik ( 3.A).  V kategórii štvrtého ročníka sa porota rozhodla nasledovne : 1.miesto obsadili dvaja žiaci : D. Dreveňak ( 4.A ) a P. Miko ( 4.B ), 2.miesto : V. Bilá ( 4.B ) , 3.miesto : V. Štefanová ( 4.A ) . Cenu poroty v zložení - Mgr.V. Škorupová a Bc. K. Reviľaková sme udelili žiakovi 4.B , J. Bystrému. Všetkým oceneným blahoželáme a veríme, že si odniesli mnoho pekných spomienok. Chceme  sa poďakovať aj pedagógom tretích a štvrtých ročníkov, ktorí vzorne pripravili žiakov na prednes. Ďakujeme  za účasť aj nášmu riaditeľovi - Mgr. Petrovi Vargovi, ktorí prišiel podporiť našich žiakov a vypočuť si ich výkony.

 • Kyberšikana

  Kyberšikanovanie je druh šikany, špecifický tým, že je realizovaný prostredníctvom komunikačných a informačných technológií, najčastejšie prostredníctvom internetu či mobilného telefónu. Týka sa to aj našich žiakov a preto v mesiaci február mali žiaci 3. a 4. ročníka prednášku na tému kyberšikana s milou pani policajtkou. Pozreli si rozprávku o ovečke, dozvedeli sa ako sa chrániť na internete, čo môžu zverejniť a čo nie. Na záver dostali od pani policajtky pexeso a nálepku.  

 • Deviatnik k sv. Jánovi Boscovi

  Deviatnik prebiehal formou čítania príbehov zo života Dona Bosca, ktoré čítali žiaci štvrtého ročníka s pani učiteľkou, cez školský rozhlas. Po prečítaní príbehu nasledovala myšlienka, predsavzatie a modlitba na určený deň. Pobožnosť sme ukončili modlitbou Pod Tvoju chranu....

  Potom nasledovali úlohy pre žiakov. V 1. kategórii -  mali žiaci nakresliť obrázok z príbehu. V 2. kategórii - mali žiaci napísať správnu odpoveď na zadanú otázku o odovzdať tr. učiteľom. Zo žiakov, ktorí sa zapojili, sme každý deň vylosovali troch výhercov z každej kategórie a odmenili sme ich malými cenami. Z obrázkov sme urobili výstavku vo vestibule, pridali sme životopis sv. Jána Bosca a správne odpovede. Úlohy boli zadané aj pre učiteľov, vychovávateľov a asistentov, napríklad pozorne  si prečítať10 zásad výchovy Dona Bosca.

 • Trojkráľové koledovanie

  Prajeme požehnané, pokojné, milosti plné vianočné sviatky a nasledujúci rok.

 • Perníky pre bezdomovcov

  Netradičné  kovidové predvianočné obdobie si zamestnanci našej školy spríjemnili dobročinnou akciou. Všetku námahu, úsilie a radosť z prichádzajúcich Vianoc pretavili do utešených vianočných medovníkov. Zdobenie a pečenie si vyžadovalo istú ruku a profesionálny prístup. Napiekli a vyzdobili 800 medovníkov, z ktorých pripravili 30 balíčkov pre ľudí žijúcich bez domova, ale aj pre vlastné potešenie.  Miestnosť, v ktorej sa miešali vône pečeného cesta, medu, škorice a  vianočného punču, opúšťali učitelia po niekoľkých hodinách s hrejivým pocitom dobre vykonanej práce.

 • Pečenie vianočných oblátok

       K duchu našich Vianoc od nepamäti patrí výroba oblátok. Tento zvyk poznáme zhruba od 18. storočia, vtedy ešte krehký, chrumkavý pokrm piekli výlučne kňazi. Neskôr táto úloha pripadla učiteľom.

        Tradícii pečenia oblátok chceli ostať verní aj zamestnanci ZŠ s MŠ bl. Zefyrína  na Poštárke. Iniciátorkou tejto predvianočnej akcie bola p.učiteľka Milka Kmecová, ktorá ich postupne zasväcovala do procesu výroby. Odvtedy  prešlo už 7 rokov a z malej aktivity sa stal prekrásny zvyk. Na radosť všetkých, uspokojiť objednávky bolo čoraz náročnejšie, no o to krajšie. Výťažok z predaja oblátok totiž značne pomáha pri realizovaní rôznych školských, voľnočasových a mimoškolských aktivít.

        No pre mnohých zamestnancov má čas strávený výrobou oblátok aj inú, pridanú hodnotu. Sú to chvíle, keď môžu spomaliť tempo, sadnúť si spolu (aj keď len k stroju na pečenie), porozprávať sa ....... a v neposlednom rade priložiť ruku k malému, no veríme, že Bohom požehnanému dielu.

 • Adventné vence

  O niekoľko hodín začína adventné obdobie, na ktoré sa treba pripraviť. Žiaci našej školy sa do takéto prípravy zapojili spolu so svojimi učiteľmi výrobou vlastných adventných vencov. Tie im počas adventu budú pripomínať približujúci sa čas narodenia Ježiša Krista v ich domovoch.  Najzaujímavejšie a najkrajšie vence boli aj ocenené. Prajeme všetkým požehnané adventné obdobie.

 • Svätý ruženec v ŠKD

  Počas celého mesiaca október sme sa v ŠKD spolu s deťmi modlili svätý ruženec. Od 18. – 22. októbra bol výnimočný „misijný“ týždeň, lebo každý deň sme sa modlili za jeden kontinent a obliekali sa do danej farby pre určenú krajinu:

  Pondelok – zelená farba – za Afriku

  Utorok – červená farba – za Ameriku

  Streda – biela farba – za Európu

  Štvrtok – modrá farba – za Austráliu a Oceániu

  Piatok – žltá farba – za Áziu a Poštárku

  Ďakujeme aj všetkým učiteľom a zamestnancom školy, ktorí sa tiež zapojili do tejto farebnej misijnej aktivity.

 • Sladká pomoc - Dvakrát dobrá čokoláda - Pápežské misijné diela

  Dňa 20.10.2021 sa na našej škole uskutočnila akcia - Sladká pomoc - Dvakrát dobrá čokoláda. Pani učiteľka Martina Sobeková si pripravila prezentáciu o Afrike, predstavila deťom ťažký život v tejto krajine a vysvetlila, prečo je dôležité pomáhať chudobným ľuďom. Pani učiteľka Monika porozprávala deťom o čokoláde, odkiaľ pochádza, i priebeh jej výroby. Potom si deti vyskúšali bez držania nosiť na hlavách vankúše, pričom sa stali na chvíľu malými Afričanmi a nasledoval charitatívny predaj čokoládok. Nakoniec si deti spolu so svojimi pani učiteľkami zatancovali na pesničku o Afrike od Shakiry - Waka, Waka, pri ktorej sa všetci výborne zabavili.

 • ŠKD a zdravá výživa

  16.októbra je Svetový deň zdravej výživy.Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. V ŠKD sme si tento deň pripomenuli 15.októbra ochutnávkou ovocia a zeleniny. Porozprávali sme sa prečo je dôležité jesť ovocie a zeleninu pre naše zdravie. Pozreli sme si prezentácie, zaspievali pieseň Ovocníčkovia a vypracovali pracovné listy. Žiakom sa to veľmi páčilo a veríme, že aj touto akciou prispejú k zmene stravovacích návykov.

 • KULT MINOR

  Dňa 14. 10. 2021 vybrané deti z 3 a 4 ročníka navštívili HOS v Bardejove. Naša škola bola vybraná v rámci rómskeho projektu KULT MINOR . V rámci projektu si deti namaľovali vlastnú tašku a vyrobili si krabičku na arašidy. Ďakujeme pani Harňakovej, ktorá nás oslovila s týmto projektom a tešíme sa na november, kedy znova navštívime HOS a vyrobíme si niečo pekné.

 • Deň zdravej výživy

  Dňa 6.10.2021 sa na našej škola konal Deň zdravej výživy. V tento deň si žiaci na desiatu doniesli len zdravé jedlo. To znamená, že obmedzili veľmi sladké a slané maškrty. Na jednej vyučovacej hodine kreslili, maľovali, strihali, lepili, vyrábali z papiera,  ale aj iných materiálov rôzne  predmety, ktoré súviseli so zdravou výživou. Z ovocia a zeleniny, ktorú si doniesli žiaci ale aj učitelia zo svojich záhrad, nainštalovali výstavku a umiestnili vo vstupnej hale. Počas celého dňa v rámci medzipredmetových vzťahov, žiaci aj na ostatných vyučovacích hodinách riešili problematiku zdravej výživy, a to  riešením problémových úloh, kvízov, didaktických hier a čítaním textov . Túto akciu pre základnú školu  pripravila a zrealizovala p. uč. Mgr. Iveta Majirská za aktívnej účasti všetkých triednych učiteľov.

 • RUŽENCOVÝ OKTÓBER

  Mesiac október je nielen mesiacom úcty k starším, ale aj mesiacom ruženca. Spoločne so žiakmi sa každé ráno modlíme desiatok ruženca, ktorý má vždy nejaký úmysel. Takto chceme prosiť a myslieť na naše rodiny, blízkych, chorých, či  opustených...

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína
  Poštárka 120A, Bardejov
 • +421 54 472 24 67

Fotogaléria